Talen - Languages - Sprachen

Wat wij voor u kunnen betekenen

- Aardewerkdeterminatie en rapportage handgevormd prehistorisch aardewerk

- Vertalen van (archeologische) teksten NL/D - D/NL

- Schrijven van (archeologische) teksten NL/D

- Corrigeren van Duitse teksten Invoeren / verwerken van gegevens in ARCHIS

- Catalogiseren, (re)organiseren en archiveren van vondst- en archiefmateriaal - 

- Andere opdrachten (veldwerk, rapportage)